La destribuzion

Co funziunea pa la destribuzion?

La Chertes panuramiches Cormar ne n’ie perdrët nia da vënder. Per chësta gauja vënieles purtedes ite te vosc material stampà y stampedes da nëus. Vo ne paies te chësc cajo degun priesc mplu, ma mé i cos? che la stampa de vosc pruspet, de vosta cherta o tofla panuramica cumporta.

Cuncretamënter ie chësc da ntënder nsci che canche fajon la pruposta, vo nes ëis bele fat avëi l documënt cun l layout definitif te na ressoluzion de stampa cun la lerch per la cherta senieda ite. Do la ncëria purtons nëus ite sun l documënt, tla lerch ududa danora, la cherta, stampon l pruspet y ve l fajon avëi.

Damandëde mo ncuei tlo na pruposta per vosc pruspet.

Na sëuraududa dla chertes che ie nchina ?ën da garat abinëis tlo.

Nosta chertes panuramiches